CIPR NI CHAIR AWARD: Deric Henderson, ‘Senior’ with Chris Love, CIPR NI chair.

| Tue 8 Jul | Author – Business & Finance

CIPR NI CHAIR AWARD: Deric Henderson, 'Senior' with Chris Love, CIPR NI chair.

CIPR NI CHAIR AWARD: Deric Henderson, ‘Senior’ with Chris Love, CIPR NI chair.